Czym jest ochrona prawna D.A.S

Ubezpieczenie ochrony prawnej to ubezpieczenie z grupy ubezpieczeń majątkowych,
w którym od strony finansowej zabezpieczone jest dochodzenie swoich praw
w sprawach cywilnych z własnego powództwa lub koszty obrony w postępowaniach
karnych oraz o wykroczenie. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia ochrony prawnej
ma postać pokrycia lub refundacji honorarium prawnika, kosztów sądowych i innych
wydatków związanych z dochodzeniem lub obroną swoich praw w sądzie.