Dlaczego potrzebujesz ochrony prawnej?

Aby sprawiedliwości stało się zadość, nie wystarczy mieć rację.
Bo "mieć rację" i "sprawiedliwość" to dwa różne pojęcia. Dążąc do sprawiedliwości
w świetle prawa, trzeba liczyć się z wydatkami i z tym, że sprawa potrwa długo.
Przepisy i procedury prawne stają się bowiem coraz bardziej złożone a koszty
dochodzenia swoich praw są często niewspółmiernie wysokie w stosunku do
wartości roszczeń. Warto mieć ubezpieczenie ochrony prawnej właśnie po to,
żeby nie rezygnować z walki o swoje prawa ze względu na koszty pomocy prawnika
czy koszty skierowania sprawy do sądu.