Firma

Multipolisa posiada w swojej ofercie innowacyjne pakiety ubezpieczeń dla małych i średnich firm. Polisy mogą chronić:

1. Mienie w zakresie:

- ogień i inne zdarzenia losowe,

-kradzież z włamaniem i rabunek,

-dewastacja i graffiti,

-szyby i inne przedmioty od stłuczenia,

-sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk,

-sprzęt elektroniczny przenośny i/lub na stałe zamontowany w samochodach,

-ładunki w transporcie,

-zewnętrzne urządzenia lub elementy budynków,

-dane i zewnętrzne nośniki danych,

-straty towarów w wyniku rozmrożenia.

W przypadku szkody w ramach ubezpieczenia mają Państwo zagwarantowaną pomoc przy ratowaniu tego co ocalało przed dalszym uszkodzeniem w zakresie transportu do miejsca jego przechowania i ochronie przed kradzieżą.

2.OC przedsiębiorcy w zakresie:

- odpowiedzialności właściciela firmy, jako pracodawcy, za szkody osobowe i rzeczowe pracowników w następstwie wypadków przy pracy,

- OC najemcy lokalu – szkody w nieruchomościach i ruchomościach,

- OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia,

- za szkody w środowisku,

- za wypadki powstałe poza granicami RP.

3.Finanse w zakresie gwarancji:

-zapłaty długu celnego,

-kaucyjnej,

-przetargowej,

-akcyzowej,

-wspólnej procedury tranzytowej (WPT),

-pojedynczej WPT w formie karnetu TC 32,

-dla przewoźnika korzystającego z systemu TIR w wysokości 8.000 USD,

-zwrotu zaliczki,

-należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek,

-spłaty zobowiązań handlowych.

4.Pracowników podczas służbowych wyjazdów zagranicznych.

5.Zdrowia –pakiety prywatnej opieki medycznej dla pracowników firmy.

Dodatkowo, każdy pakiet można rozszerzyć o bogaty pakiet ASSISTANCE, w ramach którego jest zapewniona pomoc:
1.fachowca (ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, dekarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych),
2.informatyka, przy awarii sprzętu biurowego, w tym komputera,
3.lekarza lub pielęgniarki w związku z nieszczęśliwym wypadkiem; zapewniony jest transport medyczny dostawa leków i infolinia medyczna,
4.prawna – z zakresu prawa pracy, prawa konsumenckiego, spadkowego oraz Kodeksu cywilnego; stały dostęp do aktów prawnych i wzorów umów,

Nowość: usługi concierge – w przypadku, gdy np. trzeba pilnie zamówić kwiaty lub zarezerwować miejsce w hotelu.

Poza tym Multipolisa posiada oferty specjalne dla:

-Aptek,

-Firm budowlanych i budowlano-montażowych,

-Pracowni jubilerskich,

-Firm transportowych,

-Zakładów mięsnych,

-Firm usługowych zajmujących się naprawą sprzętu i warsztatów samochodowych,

-Posiadaczy budynków i lokali przeznaczonych na wynajem,

-Dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.Umów się na spotkanie z doradcą. Przyjedzie w dogodnym dla Państwa terminie!

Menu

O firmie | Oferta | Ochrona Prawna | Dołącz do nas | Partnerzy | Kontakt