Nieruchomości

Dbając o spokój i poczucie bezpieczeństwa MULTIPOLISA przygotowała bogatą ofertę ubezpieczeń mieszkań i domów, również tych przed zakończeniem budowy. Ubezpieczeniem mogą być objęte też domki letniskowe, pomieszczenia gospodarcze oraz inne budowle trwale związane z podłożem.
1.W pakiecie podstawowym ubezpieczamy nieruchomości i zawarte w nich mienie od ognia i zdarzeń losowych
2.W pakiecie rozszerzonym ubezpieczenie obejmuje ubezpieczenie nieruchomości od wszystkich możliwych zdarzeń w tym:
-sprzęt domowy z zagwarantowanym odszkodowaniem w wysokości wystarczającej na odkupienie nowych przedmiotów
-sprzęt elektroniczny objęty ochroną w przypadku jego zniszczenia, również w wyniku przepięcia (np. podczas burzy)
-graffiti traktowane jako dewastacja, a więc objęta wypłatą odszkodowania niezbędnego na jego usunięcie
-siłowniki i napędy znajdujące się na terenie posesji ubezpieczamy od uszkodzenia lub kradzieży
3.Dodatkowo można dokupić w atrakcyjnych cenach:
-OC w życiu prywatnym oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta (również agresywne psy)
-NNW na całą dobę na terenie całego świata z możliwością jego rozszerzenia o assistance medyczny zapewniający np. wizytę lekarza lub pielęgniarki w dowolnym miejscu w Polsce po nieszczęśliwym wypadku lub w razie nagłego zachorowania, transport medyczny do i ze szpitala oraz organizację i dostawę leków do domu
-Assistance dla domu w ramach którego jest zapewnione (interwencja fachowców: ślusarz, hydraulik, elektryk, szklarz itp. dostarczenie do domu artykułów spożywczych w przypadku nagłego zachorowania, organizację opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną pozostającą pod opieką ubezpieczonego w przypadku jego zachorowania, opiekę nad psami i kotami)
-Assistance MOTO gwarantujący dojazd mechanika do uszkodzonego samochodu znajdującego się w miejscu ubezpieczenia, pomoc przy wymianie koła, odholowanie auta do warsztatu
-Pakiet "TOREBKA" ubezpieczający przedmioty codziennego użytku zwyczajowo noszone przy sobie (np. damska torebka, plecak dziecka, męska teczka) wraz z zawartością w przypadku rabunku lub zniszczenia"

Uwaga: Zapoznaj się z promocjami dla działu NIERUCHOMOŚCI |